Dofinansowanie

CHWIAŁKOWSCY COLDFOOD sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Podolska 17-19 (85-055 Bydgoszcz) realizuje projekt pt. „Wprowadzenie innowacyjnego produktu i dywersyfikacja działalności firmy.” nr RPKP.01.06.02-04-0114/16, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

03.09.2018

Zapytanie ofertowe na dostawę wózka widłowego

Pobierz PDF

03.09.2018

Zapytanie ofertowe na dostawę skanerów kodów z drukarkami fiskalnymi – 3 szt.

Pobierz PDF

07.09.2018

Zapytanie ofertowe na dostawę regałów do składowania materiałów i produktów

Pobierz PDF